Bouw je eigen meldkamer in een team met actieve spelers. Veel ervaring aanwezig die graag gedeeld wordt.

Teamregels

======== Veiligheidsregio NL ========

In dit team zijn veel spelers actief die je graag helpen om snel te groeien. Om te voorkomen dat het een chaos wordt, hebben wij een paar basisregels opgesteld. Lees deze even door (kost een paar minuten) zodat je op de hoogte bent over hoe wij samenwerken in dit team.

Wanneer je je aanmeldt voor dit team, heb je de regels gelezen en ben je er mee akkoord gegaan. Ook weet je wat de consequenties zijn als je ze overtreed!

Basis-regels
1.   Meldingen onder de 3.000 credits mogen niet gedeeld worden.
      Verder gelden de volgende deelgrenzen;
      Voor spelers met minder dan 1 miljard verdiende credits is de deelgrens 3.000 credits
      Spelers met meer dan 1 miljard verdiende credits hebben een deelgrens van 10.000 credits
      Spelers met meer dan 3 miljard verdiende credits hebben een deelgrens van 13.000 credits
      Spelers met meer dan 4 miljard verdiende credits hebben een deelgrens van 15.000 credits
      (voor sommige spelers is een uitzondering gemaakt omdat zij volledig real spelen en dus minder hoge meldingen hebben)
2.   Vanaf 20:00 tot 24:00 is het niet toegestaan om meldingen te delen
3.   Voertuigen die naar teammeldingen gestuurd worden moeten vóór 20:45 ter plaatse zijn
4.   Om 21:00 uur start de afsluitronde.
5.   Geplande Meldingen mogen altijd gedeeld worden 
6a. Het is niet verplicht om geplande meldingen zelf dicht te rijden (wel in chat vermelden als je hem niet dichtrijdt met vermelding
       ontbrekende voertuigen)
6b. Spelers vanaf 20 miljoen verdiende credits vullen geplande meldingen wel zelf af. Die hebben inmiddels voldoende  om het zelf te kunnen.
7.   Het is niet toegestaan om meldingen buiten Nederland/België met het team te delen
8.   Het aanzetten tot te vroeg afsluiten is oncollegiaal en wordt zwaar aangerekend
9.   Tijdens de afsluitronde zorg je dat je je chatberichten leest (als je online bent)
10. Spraakaanvragen tijdens de afsluitronde dien je zelf af te handelen
       Indien je een ambu naar de melding stuurt, moet er ook een (goed ingestelde) OvD-G meegestuurd worden, waardoor de spraak   
        automatisch afgehandeld wordt. Dus óók wanneer je zelf niet actief aanwezig bent tijdens het afsluiten. Uitzondering is voor   
        de afsluiters, die handelen naar eigen inzicht.
11. Meldingen in België mogen gedeeld worden mits;
      De deler zelf zijn meldingen afsluit tijdens de afsluitronde óf met een (Co-)Admin geregeld heeft dat er voldoende capaciteit is,
      en er vanaf 19:00 uur tot 00:00 uur geen meldingen in België meer gedeeld worden. Indien de deler de melding niet zelf kan afsluiten, zal
      de deler de melding voorvullen tot maximaal 2 sluitvoertuigen.
      Deze bepaling is niet van toepassing voor de kleinere spelers in België
12. Grote inzet aanmaken
       Grote inzetten van als "Natuurbrand" & "Uit de hand gelopen manifestatie" mogen aangemaakt worden onder de volgende voorwaarden;
       - Toestemming van een (Co-)Admin
       - Zelf dichtrijden én afhandelen vóór 22:30 uur (tenzij met een (Co-)Admin anders afgesproken is)
      - Indien melding niet om 22:30 uur afgehandeld kan worden, deze zelf met coins afhandelen
13. Het is verboden actief leden te werven onder spelers van andere teams. Overtreding leidt tot een exit.
14. Het is niet toegestaan een zogenaamd "aangewezen sluitvoertuig" naar teammeldingen te sturen, anders dan tijdens het afsluiten.
       Zie ook de uitleg onder "nader verklaart"
15. Het gebruik van de optie @All (Call naar alle spelers) is uitsluitend voorbehouden aan (Co-)Admins.
       

Nader verklaart

Meldingen onder de 3000 credits: Deze mogen opengezet worden in het team wanneer je een voertuig nog niet hebt. Zet de melding dan open in het team en geef aan welk voertuig je niet hebt. Zorg dat alle andere voertuigen al onderweg of ter plaatse zijn!
Dat grote spelers geen meldingen onder het vermelde aantal credits mogen delen heeft te maken met de hoeveelheid meldingen die er dichtgereden zouden moeten worden, wanneer zij ook vanaf 3K delen. Wij proberen het aantal meldingen beheersbar te houden , zodat we 's-avonds geen uren bezig zijn met het afsluiten.
Als het voorkomt dat er een dag is met zeer weinig meldingen, kunnen (Co-)Admins besluiten om de grote spelers vanaf 10K te laten delen (maar dan wel voorgevuld). Dit wordt dan in de chat aangegeven.

De afsluitronde start om 21:00, wat inhoudt dat de nog benodigde voertuigen gestuurd worden. Dit gebeurt door onze afsluit-helden en iedereen die wil meehelpen

Jouw voertuig moet voor 20:45 aanwezig zijn omdat dit het afsluiten overzichtelijker maakt. De afsluiters kiezen de rode meldingen, want die staan nog open. De gele meldingen zijn de meldingen die worden dichtgereden. Is jouw voertuig nog onderweg, dan blijft de melding geel en denkt de afsluiter ten onrechte dat de melding dichtgereden wordt. Daarom is het ook niet toegestaan om voertuigen door te alarmeren!!!!  Immers, jouw voertuig veroorzaakt dan dat de melding geel blijft, terwijl er nog wel voertuigen gestuurd moeten worden om de melding af te sluiten. Uiteraard is het jammer dat je dan niet op tijd kan zijn bij een melding die om 19:59 gedeeld is. Dat is ook de reden dat de meeste teamleden om 18:00 of 19:00 uur al stoppen met delen.

Te vroeg afsluiten is oncollegiaal, omdat andere teamleden dan niet meer de gelegenheid hebben om ook credits te verdienen aan de melding. Om te voorkomen dat meldingen te vroeg worden gesloten is het niet toegestaan om CO, HOvD-B, OvD-B, HGL, ME-AE en Politiehelikopter naar een teammelding te sturen (Aangewezen afsluiters mogen dit wel indien zij bezig zijn met voorvullen). De meest veilige voertuigen zijn TS en DA/DB óf andere voertuigen waar geen opgeleid personeel voor nodig is.

Spraakaanvragen zijn mogelijk bij Ambulances en Politievoertuigen als Noodhulp, AT, ME, Bike team, Hondengeleider en Arrestantenvervoer. Advies; stuur deze voertuigen niet naar meldingen waar een spraakaanvraag (patiënten en arrestanten) uit voort kan komen. Niet afgehandelde spraakaanvragen kosten de afsluiters enorm veel tijd en onnodige handelingen.

Tijdens de afsluitronde mag de chat uitsluitend gebruikt worden voor het afsluiten. Dit om de afsluiters niet onnodig te belasten met berichten die niet ter zake zijn.

Het is niet toegestaan meldingen aan te maken die verwijzen, op welke manier dan ook, naar een ramp die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Houdt rekening met emoties die dat kan oproepen bij anderen. Oók is het niet toegestaan op de plaats van de ramp een POI aan te maken (welke POI dan ook).

Deel je per ongeluk een te kleine melding? Zet dan in de chat neer dat je een foutje hebt gemaakt en rijdt de melding direct zelf dicht.

Gebruik de chat voor spel gerelateerde zaken. Voor overige gesprekken kan je terecht op Discord.

Het is niet toegestaan Team-Events op te starten zonder uitdrukkelijke toestemming van een Admin

Wij zijn een team met actieve spelers die SAMEN spelen. Spelers die geheel niet spelen staan alleen maar leuk in de statistieken.
Daarom verzoeken wij je, wanneer je meer dan een week niet zal kunnen spelen, één van onze Admins daar even een bericht over te sturen. Wanneer je langer dan een maand niet speelt (dus ook niet online bent geweest) én je hebt ons geen bericht gestuurd, beschouwen wij je als een niet actieve speler en wordt je uit het team verwijderd. Opnieuw aanmelden kan dan uiteraard altijd. 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Waar fouten gemaakt worden, wordt geleerd. Wordt er niet geleerd, dan moeten wij helaas waarschuwen om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Wij geven 2 waarschuwingen en wanneer dat niet genoeg is, dus je blijft de regels overtreden, moeten wij je uit het team verwijderen. Of je ooit weer opnieuw kan aanmelden is afhankelijk van de overtredingen. Een waarschuwing wordt na een maand verwijderd. Verwijdering uit het team is altijd een beslissing van een Admin.

Waar de regels niet in voorzien wordt er door de Admins een beslissing genomen. Indien geen Admin online is, beslist een Co-Admin

Verder staat het je altijd vrij om protest aan te tekenen tegen een beslissing of waarschuwing. Stuur daarvoor dan een bericht aan een Admin.

Tot slot, gedraag je fatsoenlijk (in taalgebruik en gedrag) en respectvol naar anderen, we spelen voor ons plezier, laten we het dus gezellig houden voor iedereen

Noot: Tekst in het paars betreft de laatste wijziging van deze regels

Laatst bijgewerkt 10-09-2022 om 16:56