Bouw je eigen meldkamer in een team met actieve spelers. Veel ervaring aanwezig die graag gedeeld wordt.

Voertuigen uiterlijk aanwezig bij teammeldingen ivm afsluiten

Voor het afsluiten is het van belang dat alle meldingen rood zijn. Dat maakt het voor de afsluiters overzichtelijker welke meldingen nog gedaan moeten worden. Doordat een melding altijd volledig gevuld wordt door de afsluiter, zal een gele melding dus geen aandacht meer hoeven te krijgen.

Maar, wanneer er nog voertuigen aanrijdend zijn, blijft de melding geel. Hierdoor wordt het voor de afsluiters erg onoverzichtelijk, vooral wanneer zij vanaf de kaart werken.

Daarom is gesteld dat voertuigen uiterlijk een kwartier voor afsluittijd gearriveerd moeten zijn. Indien de afsluittijd 21:00 uur is, moeten voertuigen uiterlijk 20:45 uur bij de melding gearriveerd zijn.

De afsluiters kunnen zelf anders handelen, bijvoorbeeld om een melding "voor te vullen". Zij zien zelf wel of de voertuigen voor het begin van het afsluiten aangekomen zijn. Is dat niet zo, weten zij zelf welke meldingen dit zijn en zullen zij die in de gaten houden.

Welke voertuigen kunnen arrestanten vervoeren

De volgende voertuigen kunnen arrestanten vervoeren;

DA Noodhulp
DB Noodhulp
AT-O            
DB-Bike
DB-AV

Alle voertuigen kunnen 1 arrestant vervoeren, alleen de DB-AV kan er 5 vervoeren.

Deze info is ook te vinden in het bestand Aantal Personeel per voertuig - Google Spreadsheets (tabblad Politie)

Aantal bemanning en opleiding voertuigen

De zogenaamde specialistische voertuigen hebben bemanning met een specifieke opleiding nodig.
Welke opleidingen dat zijn kan je terugvinden in het excelbestand op Aantal Personeel per voertuig - Google Spreadsheets